Wioski Tematyczne i Zagrody Edukacyjne Krainy Rawki

Wioski tematyczne powstały w 2012 roku w wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Obecnie tworzymy największą w woj. łódzkim sieć wiosek i zagród tematycznych skupionych wokół jednego stowarzyszenia. Dzięki temu dysponujemy szeroką ofertą skierowaną do różnych grup turystycznych.