Aktualności

Wizyta studyjna we Wsi Różanej

W dniu 13 września do Wilkowic zawitali uczestnicy XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania” w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej pod hasłem „Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

Niespodzianką dla nas była obecność wśród gości dr. Wacława Idziaka, autora książki „Wymyślić wieś od nowa”, która była inspiracją do utworzenia wioski tematycznej. Uczestnicy sympozjum zwiedzili naszą wieś, wykonali róże z bibuły, obejrzeli występ Szkolnego Zespołu Ludowego „Podchlebnicki”, a Pani Janina Kwiatkowska opowiedziała o współpracy Wsi Różanej z różnymi instytucjami i organizacjami. Nasi goście mieli również możliwość wysłania pocztówki z pozdrowieniami z Wilkowic 😊